ทะเลเรียก Sea ช่วงเวลาดีๆ เรียกว่าเธอ🌊💙

#แคปชั่นทะเล #แคปชั่นอ่อยทะเลคิดยังไงกับแคปชั่นนี้ ?