น้ำทะเลอ้ะมันเค็ม 🌊🐳 แต่ถ้ามีเทอมาเติมเต็มมันจะดี 😎💓คิดยังไงกับแคปชั่นนี้ ?