ไม่แพ้หลอกฝุ่น แพ้คุนมากกว่า 😂😳คิดยังไงกับแคปชั่นนี้ ?