เมา ละ รั่วไปนั่ง ที่อื่น👋👉
เมา ละ หื่นมานั่ง ตักพี่ 😝🙋คิดยังไงกับแคปชั่นนี้ ?