ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแน่นหนา!!!
แต่ถ้าเพศศึกษาเรารับอาสาสอนฟรี.😱😊💦คิดยังไงกับแคปชั่นนี้ ?