⭐ที่อยากกินอ่ะ หวานเย็น
แต่ที่อยากเป็นอ่ะ หวานใจ⭐คิดยังไงกับแคปชั่นนี้ ?